Onderhoud

De eerste weken van het gazon

Maai de eerste keren erg voorzichtigReeds na 2 of 3 weken zijn de graszoden vastgegroeid. Het gevaar voor uitdrogen is nu minder groot.
De wortels zitten nog niet diep, dus wel blijven oppassen. Na 6 tot 10 dagen zal het gazon reeds
gemaaid moeten worden, laat het niet al te lang worden.
 
Zorg voor een scherpe, goed afgestelde maaimachine en maai niet korter dan 3 cm (maai de eerste keren erg voorzichtig).
 
Een goede raad: loop of speel in het begin zo weinig mogelijk op het nieuwe gazon; de zoden moeten
eerst goed vastgroeien.

Verder onderhoud

De organische mest die in de grond is gebracht en de meststoffen in de zoden zullen het gazon de
eerste maand ruim voldoende voeding geven. Na deze periode moet het mestgehalte aangevuld
worden, bedenk dat alles wat u maait en afvoert u aan de grond onttrekt. Daarom is het verstandig
na 4 tot 6 weken wat korrelmest bij te geven. 1 tot 3 kg per 100 m². bv een NPK meststof of special
langzaam werkend kunstmest. Indien u merkt dat het gazon minder groeit dient u deze bemesting
te herhalen. (uiteraard geldt dit niet indien het weer kouder wordt). Doet u dit niet dan wordt het gras
steeds schraler, er ontstaat kleurverschil en onkruid krijgt meer kans zich te ontwikkelen.
In het najaar is een bemesting met bv. gedroogde koemest of speciaal kunstmest aan te bevelen.
 

Ziekten en plagen

Emelten en EngerlingenEngerling larvenEmelt larven

Emelten zijn de larven van langpootmuggen, engerlingen van verschillende kevers waaronder de meikever. Beiden voeden zich met de wortels van het gras. Er ontstaan kale plekken en het gras kan zelfs los komen liggen. Vogels zijn dol op de larven en maken de schade nog groter.
Engerlingen komen de laatste jaren steeds meer voor.
Voor beiden zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen te krijgen.Wel zijn ze goed biologisch te bestrijden met aaltjes.

(Bestrijding aaltjes)

 
 
 
 

SneeuwschimmelSneeuwschimmel

Deze schimmel is te herkennen aan de geel/bruine plekken met wit pluis erin.
Oorzaak is vaak een hoge luchtvochtigheid en te hoge bemesting (stikstof) in het najaar.
Het is ook belangrijk dat er niet te veel maaisel en bladeren op het gras blijft liggen.
De plekken groeien in het voorjaar, na toedienen van bemesting, meestal weer helemaal dicht.

 
 
 
 
 
 

RooddraadRooddraad

Deze schimmel is te herkennen aan de rode plekken die in het gras ontstaan.
Als je goed kijkt zie je dat er roodgekleurde pluisdraden aan het gras zitten.
De schimmel treedt op bij een te kort aan stikstof.
Na een extra bemesting is de schimmel meestal snel verdwenen.

 
 
  
 

Onkruid

Onze graszoden worden volkomen onkruidvrij geleverd.
Als u voldoende groei in uw gras houdt zal onkruid ook weinig kans krijgen.
Mocht er toch onkruid in uw gras komen kunt u dat er uit plukken of steken.
Als er veel onkruid in zit zou u een onkruidbestrijdingsmiddel toe kunnen passen.

 

Mos

Mos komt vooral voor op vochtige schaduwrijke plaatsen. Ook een te hoge zuurgraad kan mos groei
bevorderen (kalk strooien). 
Het is belangrijk dat de bodemstructuur goed is en de grasmat voldoende voeding krijgt.
Bij een gezonde grasmat zal er minder kans op mos zijn.
Verder is het van belang dat het gras niet te kort wordt gemaaid.
Mocht er desondanks toch mos in uw gazon ontstaan kun je kiezen voor een mos bestrijder.